Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljkova vešča

datum: 18.08.2016

Lastnike mladih oljčnikov (1 do 3 leta starosti) obveščamo, da smo na posameznih lokacijah na celotnem območju pridelave oljk opazili prisotnost oljkove vešče (Palpita unionalis). Zelene gosenice omenjenega metulja objedajo predvsem liste na vršičkih poganjkov in jih značilno zapredejo. Izjemoma lahko objedajo tudi plodove oljk, predvsem namiznih sort. Večjo škodo lahko povzročijo le v mladih oljčnikih. V starejših oljčnikih je škoda zanemarljiva in ukrepanje proti škodljivki ni potrebno. V primeru pojava škodljivke v mladih nasadih priporočamo ukrepanje z ekološkim pripravkom na osnovi B. thuringiensisa LEPINOX PLUS v odmerku 1 kg/ha. Tretira se v času izleganja jajcec oziroma v fazi mladih ličink (prva in druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna. Dovoljeni sta največ dve škropljenji.

Pripravil: Matjaž Jančar