Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Škropljenje pečkarjev

datum: 11.03.2016

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 11. marec 2016

Nekatere sorte jablan na zgodnjih, izpostavljenih legah v Vipavski dolini, Goriških Brdih, na Krasu in v Slovenski Istri že začenjajo brsteti (razvojna faza C po Fleckingerju oz. 53 po BBCH). V nasadih jablan je sedaj primeren čas za škropljenje z bakrovimi pripravki proti zgodnjim okužbam s škrlupom in jablanovim rakom.
Zgodnje sorte hrušk (Abate fetel, Junijska lepotica) na izpostavljenih legah že brstijo, fenofaza C-D po Baggoliniju oz. 54 po BBCH. Nasade hrušk, ki brstijo je potrebno poškropiti z bakrenimi pripravki.
Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,7 %
Cuprablau Z 35 WP 2 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP 1,8 kg/ha
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 %
Cuproxat 0,75 %
Nordox 75 WG 0,1 - 0,2 %

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.
Potrebno se je držati navodil za uporabo in upoštevati predpise (varstvo voda, ipd.)!

Pripravil: dr. Ivan Žežlina