Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Škropljenje pečkarjev

datum: 17.03.2016

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 17. marec 2016

Hruške in jablane

Večina hrušk in jablan na celotnem območju Primorske je v fazi brstenja; fenofaza B-C po Baggoliniju oz. 09 po BBCH. Zdaj je pravi čas za škropljenje z bakrenimi pripravki.
Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Champion 50 WG 0,7 %
Cuprablau Z 35 WP 2 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP 1,8 kg/ha
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 %
Cuproxat 0,75 %
Nordox 75 WG 0,1 - 0,2 %

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

Na izpostavljenih legah v Vipavski dolini ter v Slovenski Istri so zgodnje sorte hrušk že v fazi D po Baggoliniju oz. 54 po BBCH. V teh nasadih je potrebno pred napovedanimi padavinami opraviti škropljenje proti škrlupu z organskimi fungicidi.
Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek, koncentracija
Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG maks. 0,75 kg/ha
Merpan 80 WDG maks. 1,88 kg/ha
Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF 2 kg/ha
Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha

Pripravila: Mojca Rot