Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu vinske trte

datum: 28.04.2017

Obvestilo za varstvo pri pridelavi vinske trte z dne 28. april 2017

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah so nekatere sorte vinske trte v fenofazi F po Baggioliniju oz. 15 do 53 po BBCH. Razvoj vinske trte je v razponu od petega do devetega razvitega lista na mladiki, socvetja so že vidna.
V preteklih dneh so bili izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Zato priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni takoj, ko bo to mogoče.

Svetujemo uporabo spodnjih pripravkov:

Sredstvo Odmerek
Antracol 2 kg/ha
Antracol WG 70 2 kg/ha
Cabrio Top 2 kg/ha
Daimyo F 2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec 2 kg/ha
Dithane M-45 2 kg/ha
Folpan 50 SC 2 l/ha
Folpan 80 WDG 1,25 kg/ha
Manfil 75 WG 2 kg/ha
Manfil 80 WG 2 kg/ha
Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG 2 kg/ha
Pinozeb M-45 2 kg/ha
Polyram DF 2,4 kg/ha
Universalis 2 l/ha
Videryo F 2,5 l/ha
Vincya F 2,5 l/ha

Pripravka Cabrio Top in Universalis zatirata tudi oidij vinske trte. Za zatiranje oidija vinske trte svetujemo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla ali drugih kontaktnih sredstev v skladu z navodili. Večjo pozornost je potrebno posvečati predvsem vinogradom, ki so bili v preteklem letu huje prizadeti.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak