Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Kratkotrajna zimska ozelenitev

datum: 15.09.2017

Po trgatvi je čas za setev rastlin s hitro in bujno rastjo, da vinogradniška tla obogatijo z organsko snovjo. Kratkotrajno ozelenitev se svetuje v vseh obdelanih – oranih vinogradih, da ni preko zime spiranja hranil in da so tla pokrita.

Vinogradniki, vključeni v ukrep KOPOP MEDV, morajo po trgatvi opraviti setev medvrstnega prostora. Rastline primerne za podor so: - ozimna grašica (80 – 120 kg semena/ha),
- ozimna krmna ogrščica (12 - 18 kg/ha),
- ozimna krmna repica (12 – 18 kg/ha),
- ozimna žita – ječmen, rž, pira, tritikala in druge.

 

 

Pripravila: Majda Brdnik, svetovalka specialistka za vinogradništvo

  • Vinogradniki, ki ste vključeni v KOPOP ste 15. avgusta pobrali rumene plošče in jih morate hraniti do 15. februarja prihodnje leto.

  • Po trgatvi je čas tudi za trajno ozelenitev (boljše kot spomladi), ki je lahko samodejna (če imamo seneni drobir ga lahko posejemo. Lahko pa sejemo ustrezne travne mešanice primerne za vrsto tal (rdeča bilnica, trpežna ljulka, ovčja bilnica,travniška latovka, plazeča šopulja) z dodatkom detelje – podzemna detelja… POGOJ za trajno ozelenitev pa je optimalna C stopnja založenosti tal s hranili, vsebnost vsaj 1,5, % organske snovi v tleh, primerna rast trt in povprečje padavin (april – oktober) 250 - 300 mm.

  • Zbita tla – kolesnice v trajno ozelenjenem vinogradu- negovana ledina, se priporoča podrahljati (KOPOP ukrep VINPOKT.)