Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo češenj in višenj, marelic, breskev in nektarin, sliv in češpelj

datum: 10.04.2017

Cvetna monilija, črna češnjeva uš, marelična pepelovka, tripsi, listne uši, češpljeva grizlica

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ

Fenološke faze češenj in višenj se razlikujejo glede na lego nasada in sorto. Nekatere zgodnje sorte so v fenofazi razvoja plodov (fenofaza H do I po Baggoliniju ali 70-73 po BBCH). Nekatere pozne sorte pa so še v polnem cvetenju ali pa že odcvetajo (fenološke faze F-G po Baggoliniju ali 67-69 po BBCH). Pozne sorte češenj, ki še cvetijo, poškropite s sredstvi za zatiranje cvetne monilije (v primeru, da tega še niste storili).

Uporabite lahko sredstva iz spodnje preglednice:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Duaxo koncentrat 1,1 – 3,3 l/ha
Luna Experience 0,6 l/ha
Rovral Aquaflo 1,5 l/ha
Serenade ASO 8 l/ha
Switch 62,5 WG 0,08 % (največji dovoljen odmerek za 1 škropljenje je 1 kg/ha)
Teldor Plus 0,5 l/ha (odmerek 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje)
Teldor SC 500 0,5 l/ha (odmerek 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje)

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

V nasadih zgodnjih sort češenj in višenj, ki so že odcvetele se lahko pojavlja črna češnjeva uš. Prag škodljivosti za omenjenega škodljivca je 3 % napadenih poganjkov.

Listne uši na češnjah se lahko zatira s spodnjimi pripravki:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Calypso SC 480 0,025 %
Kohinor SL 200 0,025 %

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU MARELIC

Plodiči marelic so v fazi debeljenja plodov (fenofaza I po Baggoliniju oz. 72-73 po BBCH). Proti marelični pepelovki priporočamo uporabo sredstev na osnovi močljivega žvepla. Uporabimo lahko:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Cosan 5,0 - 7,5 kg/ha
Kumulus DF 5,0 - 7,5 kg/ha
Microthiol special 5,0 - 7,5 kg/ha
Pepelin 5,0 - 7,5 kg/ha
Thiovit jet 5,0 - 7,5 kg/ha
Vindex 80 WG 5,0 - 7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskve in nektarine so odcvetele in so v fenološki fazi H-I po Baggoliniju oz. 69-72 po BBCH). Po cvetenju (ko odpadejo vsi venčni listi) je čas, da pri nektarinah opravimo škropljenje proti tripsom. Za zatiranje tripsov lahko uporabimo pripravek Kohinor SL 200 v 0,025 % konc. in v skladu z navodili za uporabo. Sredstvo zatira tudi listne uši.

Za zatiranje listnih uši lahko uporabimo naslednje pripravke:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Actara 25 WG 0,1 – 0,125 kg/ha
Calypso SC 480 0,02 %
Chess 50 WG 0,02 %
Kohinor SL 200 0,025 %
Moksycan 20 SG 0,025 – 0,04 %
Mospilan 20 SG 0,025 – 0,04 %
Mospilan SG 0,025 – 0,04 %
Pirimor 50 WG 0,075 %
Teppeki 0,14 kg/ha

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ

Slive in češplje so v različnih razvojnih stadijih glede na sorto in lego nasada. V Brkinih so drevesa v fenološki fazi od polnega cvetenja do odcvetanja (F-G po Baggoliniju ali 65-67 po BBCH). Nasade lahko poškropite s pripravki za zatiranje cvetne monilije.

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Chorus 50 WG 0,5 kg/ha
Luna Experience 0,6 l/ha
Octave 0,04 %
Rovral aquaflo 1,5 l/ha
Serenade Aso 8 l/ha
Switch 62,5 WG 0,08 % (največji dovoljen odmerek za 1 škropljenje je 1 kg/ha)
Teldor SC 500 0,5 l/ha (odmerek 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje)
Teldor plus 0,5 l/ha (odmerek 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje)

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

V Slovenski Istri in na Goriškem je večina sort že odcvetela in je v fazi debeljenja plodov. Tik po cvetenju je priporočljivo zatiranje češpljeve grizlice. V primeru, da ste v nasadu med cvetenjem ujeli več kot 30 osic na belo lepljivo ploščo se priporoča uporabo fitofarmacevtskih sredstev Moksycan 20 SG v 0,04 % koncentraciji ali Mospilan 20 SG v 0,04 % koncentraciji ali Mospilan 20 v 0,04 % koncentraciji.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: dr. Marko Devetak