Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 30.06.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 30. junij 2017

Pečkarji

Škrlup

Zaradi vlažnega vremena v prejšnjih dneh priporočamo redna škropljenja proti škrlupu.
Priporočeni razmiki med škropljenji v tem času so od 8 do 10 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC ali Scab 80 WG. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.
V primeru neurij s sodro ali točo, je potrebno nasade takoj poškropiti s pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.
Kontaktni fungicidi

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG - 2,5 kg/ha
Pinozeb M-45 - 2,0 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 L/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha

 

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer imamo težave z jablanovo pepelovko priporočamo, škropilni brozgi dodamo sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada. Pri temperaturah zraka nad 30 °C in močnem sončnem obsevanju lahko pripravki na osnovi žvepla pri nekaterih občutljivih sortah jablan in hrušk lahko povzročijo ožige na listih. Zato njihovo uporabo v ekstremnih temperaturnih pogojih odsvetujemo.

Jabolčni zavijač

Še vedno beležimo izjemno velike ulove jabolčnega zavijača na obočju Brkinov (Zavrhek, Tatre, Beka). Drugod so ulovi pod pragom škodljivosti. V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja minilo od 14 do 21 dni in opažate presežen prag škodljivosti (več kot 10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden), je potrebno opraviti ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. Uporabite lahko naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 L/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG v 0,04 % konc., Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha, ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina