Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 26.04.2017

Breskov škrlup, breskova pepelovka

Varstvo sadnega drevja

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 26. april 2017

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskve so v fenološki fazi I po Baggoliniju ali 69-72 po BBCH. Zaradi spremenljivega vremena obstaja nevarnost razvoja breskovega škrlupa. Za zatiranje omenjene bolezni je dovoljena uporaba pripravka Syllit 400 SC v odmerku 1,7 do 2,25 l/ha, ki pa ima 75 dni karence.

Breskovo pepelovko se zatira s pripravki na osnovi močljivega žvepla:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Cosan 5 - 7,5 kg/ha
Kumulus DF 5 - 7,5 kg/ha
Microthiol special 5 - 7,5 kg/ha
Pepelin 5 - 7,5 kg/ha
Thiovit jet 5 - 7,5 kg/ha
Vindex 80 WG 5 - 7,5 kg/ha

Sredstva na osnovi močljivega žvepla dobro delujejo tudi proti breskovemu škrlupu.

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: dr. Marko Devetak