Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 26.04.2017

Škrlup, jablanova pepelovka

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 26. april 2017

Podobno kot drugod po Sloveniji smo tudi na Primorskem doživeli hudo pozebo. Med 20. in 23. aprilom so se nočne in jutranje temperature več dni zapored spustile pod ledišče. Najhuje je bilo na Tolminskem, kjer smo v nasadu jablan na lokaciji Sužid izmerili temperaturo - 4,6 °C ter v Brkinih, v Zavrhku, kjer se je temperatura spustila na - 4,4 °C. V nasadih z najnižjo izmerjeno temperaturo je pozeba 100 %, drugod je škodo, ki jo je povzročila pozeba na pridelku v tem trenutku težko oceniti.

Hruške in jablane

Hruške in jablane v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so v fazi razvoja plodov (BBCH 71-72). V Brkinih in na Tolminskem so jablane odcvetele in prešle v fazo razvoja plodov.

Škrlup

Kljub pozebi je v nasadih potrebno izvajati redna škropljenja proti škrlupu. Nestanovitno vreme s padavinami ustvarja pogoje za okužbe s škrlupom. V tem obdobju beležimo močne izbruhe askospor. Priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi. V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo uporabo sistemičnih pripravkov. Če padavine trajajo več kot 4 dni (96 ur) in pade več kot več kot 20 mm dežja, svetujemo, da takoj ko vremenske razmere dopuščajo opravite škropljenje s kombinacijo sistemičnega in kontaktnega fungicida. V nasadih jablan lahko naslednje pripravke: Score 250 EC, Difcore 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 l/ha, Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 l/ha ali Indar 5 EW v odmerku 0,9 l/ha, katerim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. V nasadih hrušk pa pripravka Score 250 EC v odmerku 0,2 l/ha in Duaxo koncentrat v odmerku 3,3 l/ha v kombinaciji s kontaktnim fungicidom.
Kontaktni fungicidi:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:
Luna experience v odmerku 0,75 l/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato WG v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

 

Pripravila: Mojca Rot