Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 13.04.2017

Škrlup, jablanova pepelovka, hruševa in jabolčna grizlica

Varstvo sadnega drevja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 13. april 2017

Hruške in jablane

Hruške v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so odcvetele, nasadi jablan pa so v polnem cvetenju (BBCH 65), oziroma že začenjajo odcvetati (BBCH 67).
Večina jablan v Brkinih in na Tolminskem že cveti (BBCH 62-63), ponekod dosegajo že fazo polnega cvetenja (BBCH 65). Razvojne faze jablan na teh dveh območjih so zelo različne, odvisne od sorte, lege in nadmorske višine nasadov.

Škrlup

V zadnjem tednu na Primorskem nismo imeli padavin, zato tudi ni bilo nevarnosti za okužbe s škrlupom. Ob pojavu padavin pričakujemo prvi večji izbruh askospor. Priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi.
Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 l/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 l/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,7 - 2,25 l/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %
Chorus 50 WG Chorus 50WG 0,45 kg/ha
Pyrus 400 SC Pyrus 400 SC 1 l/ha
Mythos Mythos 1,5 l/ha
Faban Faban 1,2 l/ha
Clarinet Clarinet 1,5 l/ha

Med cvetenjem pečkarjev proti škrlupu priporočamo uporabo pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno, ali pripravek Clarinet, ki mu dodamo polovični odmerek kontaktnega fiungicida Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 l/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato WG v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito v odmerku 6,0 l/ha.

Hruševa in jabolčna grizlica

Takoj po cvetenju je čas za zatiranje hruševe in jabolčne grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Za zatiranje hruševe grizlice lahko uporabite insekticide kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG in Moksycan 20 SG v 0,04 % konc.. Za zatiranje jabolčne grizlice na jablani imajo dovoljenje naslednji pripravki: Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 l/ha, ali Mospilan 20 SG, Mospilan SG in Moksycan 20 SG v 0,04 % konc..

Zatiranje grizlic opravimo, ko je cvetenje popolnoma končano. Nekatera našteta sredstva so nevarna za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

Pripravila: Mojca Rot