Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Tolminski sejem skozi desetletje

datum: 17.10.2017

Razstava in avkcija plemenske govedi ima v Tolminu že več kot 50-letno tradicijo, ki kljub težavam ni bila nikoli prekinjena. V zadnjih desetletjih za prireditev poskrbijo Društvo živinorejcev Tolminske, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Kmetijska zadruga Tolmin. Prvotna lokacija pri sedežu Kmetijske zadruge Tolmin je bila, zaradi omejenega prostora, pred desetimi leti prestavljena v Poljubinj.

Do leta 2011 so se prireditve dogajale 3. soboto v mesecu aprilu in 2. soboto v mesecu oktobru, po ustaljenem urniku. Od leta 2012 prireditev zaradi manjše ponudbe plemenskih živali poteka v sklopu Kmečkega praznika v mesecu oktobru.

Letošnji sejem je bil, glede na splošno manjšo pridelavo krme za zimsko obdobje, uspešen. Naprodaj je bilo 37 telic, 5 prvesnic in 6 krav, večina potomk domačih, slovenskih bikov, tako testiranih kot tudi genomsko testiranih. Izklicne cene so se gibale od 860€ do1400 €. Najvišjo prodajno ceno 1500€ je dosegla telica Sivka, potomka bika Yoviland, last Aleksandra Miklaviča iz Zatolmina. Od prignanih 48 živali je lastnika zamenjalo 77% živali. Kupci so bili z območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica ter Celje.

Upamo, da bo sejem še naprej živ. Število prignanih živali zadnja leta narašča, zadovoljstvo prodajalcev in kupcev daje organizatorjem potrditev in motivacijo za nadaljnje delo.  

 

IMG_1871 (003).JPGIMG_1872 (003).JPGIMG_1874 (003).JPGIMG_1884 (003).JPGIMG_1885 (003).JPGIMG_1892 (003).JPGIMG_1893 (003).JPGIMG_1897 (003).JPG