Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti v okviru PRP 2014 – 2020

datum: 24.10.2017

Vabimo vas, da se udeležite predstavitev Javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjenega razvoju majhnih kmetij v okviru PRP 2014 – 2020.

Podpora  je namenjena razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore) in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko rabo. Ukrep je namenjen  izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanju potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanju produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanju k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

 

V spodnji tabeli so navedene lokacije in datumi predstavitev:

LOKACIJA DATUM URA IZVAJALEC

PIVKA

Krpanov dom, Prečna ulica 1
8.11.2017 16:00 Darja Zadnik

TOLMIN

Sejna soba KZ Tolmin

Rutarjeva 35
9.11.2017 10:00 Michaela Vidič

AJDOVŠČINA

Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova 26
10.11.2017 10:00 Darja Zadnik

IDRIJA

OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50
14.11.2017 15:00 Michaela Vidič

 

Za informacije pokličite na:

T: 05 726 58 17 Darja Zadnik

T: 05 335 12 12 Michaela Vidič

 

Vljudno vabljeni.

     

Vabilo

 

PRP