Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ekološko vinogradništvo in vinarstvo

datum: 25.10.2017

Vinogradi predstavljajo le 1,2 % vseh zemljišč v ekološki kontroli v Sloveniji, vendar se površine ekoloških vinogradov iz leta v leto večajo. Prehod iz konvencionalnega vinogradništva v ekološko je postopen, obdobje preusmeritve traja 3 leta. Tisti vinogradniki, ki bi želeli v prihodnjem letu začeti s preusmeritvijo, se morajo prijaviti pri eni od kontrolnih organizacij v postopek certificiranja ekološke pridelave in predelave najkasneje do 31. decembra letos.

Ekološko vinogradništvo je trajnostno kmetovanje, ki temelji na skrbi za živo in neživo naravo, da bi bili negativni vplivi na okolje čim manjši. Pri ekološkem vonogradništvu je temeljno ustvarjanje čim boljših pogojev za rast in razvoj vinske trte, pomemben je celovit način oskrbe vinogradov, pri čemer se je potrebno zavedati, da ima vse, kar naredimo v vinogradu, posledico.

Ekološko vinogradništvo ni ekstenzivna panoga, ampak delovno zelo intenzivna panoga, zahteva več ur ročnega dela kot konvencionalno. Poleg tega so za uspešno ekološko pridelavo v vinogradu potrebna dodatna, še bolj poglobljena znanja in še bolj natančno opazovanje vinske trte. Vinogradnik mora biti pripravljen tudi na sprejemanje večjih tveganj, predvsem zaradi morebitnih neugodnih vremenskih razmer. Pri ekološki pridelavi v vinogradih je potrebno upoštevati strokovne zahteve in priporočila za oskrbo in rodovitnost tal, varstvo pred škodljivimi organizmi, zimsko rez in zelena dela. Še posebna skrbnost pa je potrebna pri napravi novega vinograda.

Več o oskrbi vinogradniških tal, ohranjanju rodovitnosti, varstvu pred škodljivimi organizmi v ekološkem vinogradu, napravi novega vinograda, pa tudi kateri enološki postopki in sredstva se uporabljajo pri pridelavi ekološkega vina, s katerimi omejitvami se srečujejo ekološki vinarji in kaj sploh je ekološko vinarstvo, kako mora biti takšno vino označeno lahko preberete v strokovnem prispevku, ki smo ga v oktobrski izdaji objavili v časopisu Zelena dežela.

V rubriki V medijih, v menijskem sklopu "O nas", ki se nahaja na vrhu naše spletne strani, lahko spremljate objave strokovnih nasvetov, ki jih redno objavljamo v časopisih kot so Primorske novice, Kmečki glas, Zelena dežela...