Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DOBROBIT ŽIVALI iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju reje DROBNICE, za leto 2017

datum: 27.10.2017

Upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 (ukrep DŽ), vabimo na obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja navedenega ukrepa. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo v decembru organiziral dve usposabljanji na območju zahodne Slovenije (v Pivki in Bovcu).

Vključeni v ukrep se morate 4-urnega usposabljanja udeležiti vsako leto, letos je potrebno usposabljanje opraviti do 15.12.2017. Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje.

Udeležence bomo na usposabljanjih seznanili z vsebinami, povezanimi z dobrobitjo živali z namenom, da bodo lažje in z manj napakami izvajali ukrep Dobrobit živali. Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014 - 2020.

Vsebina usposabljanj

  1. Pašništvo
  2. Ravnanje z drobnico (posebnosti pri paši ovc in koz)
  3. Etologija (obnašanje ovc in koz, drobnici prilagojeni načini reje)
  4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice

Vsebina usposabljanj za leto 2017 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Usposabljanja so za udeležence obvezna in brezplačna.

Vse termine usposabljanj, delavnic, predavanj in dogodkov redno objavljamo v rubriki Koledar izobraževanj in dogodkov na naslovni strani našega spletnega mesta.

 


Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj po celotni Sloveniji - ukrep Dobrobit živali (drobnica)

Najava terminov in lokacij usposabljanj DZ-drobnica17.doc

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na

T: 05 335 12 12

T: 05 335 12 08

 

PRP