Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Objavljen nov razpis PRP 2014-2020 za ukrep 3.1

datum: 27.12.2017

V rubriki Javni razpisi strani najdete vse informacije, ki se nanašajo na 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017.

V rubriki Javni razpisi redno objavljamo javne razpise  tako v okviru Programa razvoja podeželja, pa tudi drugih programov tako na državni kot tudi lokalni ravni. Za dodatne informacije najdete v rubriki tudi ustrezne povezave na spletne strani izdajateljev razpisov.