Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo sadik kapusnic

datum: 07.02.2018

Padavica sadik (Pythium spp.)

Obvestila za varstvo pri pridelavi zelenjave z dne 07. februar 2018

 

OBVESTILO O VARSTVU SADIK KAPUSNIC

 

Padavica sadik (Pythium spp.)

Pri pridelavi sadik kapusnic se za omejevanje okužb s padavico sadik svetuje uporabo pripravkov Previcur Energy ali Prestop.

Previcur Energy

Pripravek se uporablja za omejevanje okužb s padavico sadik pri pridelavi sadik brstičnega ohrovta, zelja, cvetače, kitajskega kapusa in brokolija.

Sejance gojene v zavarovanih prostorih se zaliva v odmerku 3 ml/m2. Uporabi se 2 do 4 L raztopine za m2 površine (20.000 – 40.000 L/ha). Tretira se lahko največ dvakrat v sezoni v presledku 10 do 14 dni. Prvič po setvi, pred vznikom in drugič po vzniku sejancev, vendar najkasneje pred presajanjem. Rastline se nato presadi na prosto. Pri sejancih in sadikah brstičnega ohrovta, zelja, cvetače, kitajskega kapusa in brokolija tretiranih po vzniku ali pred presajanjem je karenca zagotovljena s časom uporabe.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Prestop

Pri sejančkih in sadikah vrtnin za zatiranje povzročiteljev padavice sadik se pripravek uporablja:

  • v odmerku 200-500 g na m3 kot dodatek rastnemu substratu (pred presajanjem), ali
  • v odmerku 5-10 g na 1-2 litra vode (v 0,5 % koncentraciji) na 1 m2 z zalivanjem ali škropljenjem; v enem rastnem ciklusu so dovoljena največ 4 tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi na osnovi mikroorganizma Gliocladium catenulatum (sev J1446), ki se jih ponavlja v 3 do 4 tedenskih razmikih.
  • v odmerku 200-500 g na 1000 rastlin preko kapljičnega namakanja, po presajanju ali sajenju rastlin v lončke, ali
  • z zalivanjem rastnega substrata posajenih rastlin v 0,5 % koncentraciji, pri čemer veljajo naslednje orientacijske vrednosti:

Volumen koreninske grude (premer lonca)

Volumen (L) 0,5 % suspenzije za 1000 rastlin

Odmerek sredstva (g), potreben za 1000 rastlin

100 ml (6 cm)

4 do 10

20 do 50

250 ml (9 cm)

10 do 25

50 do 125

500 ml (11 cm)

20 do 50

100 do 250

1 L (14 cm)

40 do 100

200 do 500

V enem rastnem ciklusu so dovoljena največ 4 tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi na osnovi mikroorganizma Gliocladium catenulatum (sev J1446), ki se jih ponavlja v 4 do 6 tedenskih razmikih.

Uporaba pripravka Prestop je dovoljena v ekološki pridelavi. Sredstvo se uporablja v zavarovanih prostorih. Karenca ni potrebna.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!