Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo aktinidije

datum: 16.02.2018

Bakterijski ožig aktinidije (PSA)

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 16. februar 2018

 

OBVESTILO O VARSTVU AKTINIDIJE

Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)

Pridelovalcem svetujemo, da nasade in sadne vrtove redno pregledujete za morebitnimi bolezenskimi znamenji, ki jih povzroča bakterijski ožig aktinidije. V času pred cvetenjem bodite pozorni predvsem na pojav rjavo rdečega bakterijskega izcedka na okuženih delih lesa. Po opravljeni zimski rezi lahko rastline preventivno poškropite z registriranimi bakrenimi pripravki kot sta Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. V kasnejših fenofazah (BBCH 10 – 89) je za omejevanje bolezni dovoljena tudi uporaba sredstva na osnovi mikroorganizmov AMYLO-X. Uporaba omenjenih pripravkov je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.     

Preventivni ukrepi s katerimi zmanjšamo možnost pojava bolezni so:

  • rez izvajamo v suhem vremenu
  • razkuževanje orodja za rez z varikino ali drugim razkužilom  
  • premazovanje (razkuževanje) večjih ran (premer > 2 cm)
  • preprečimo zastajanje vode v nasadu

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!