Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedli smo drugo odbiro bikov mesnih pasem

datum: 04.04.2018

Na podlagi ocene komisije, se večina bikov poleg primernih rezultatov v testu, odlikuje tudi po svoji zunanjosti in vodljivosti ter, kar je v zadnjem času postala v vzrejališču stalnica, tudi po urejenem zunanjem izgledu.

V sredo, 28. marca 2018 smo v našem Vzrejališču mladih plemenskih bikov organizirali letošnjo drugo odbiro bikov mesnih pasem.

Komisija je bila s predstavljenimi biki zadovoljna, saj se je večina bikov poleg primernih rezultatov v testu, odlikovala tudi po svoji zunanjosti in vodljivosti ter, kar je v zadnjem času postala v vzrejališču stalnica, tudi po urejenem zunanjem izgledu.

Razred elita je komisija prisodila 4 limuzin bikom in kar 3 bikom šarole pasme. Za Osemenjevalni center Preska pa sta bila primerna dva limuzin in dva šarole bika. Ostali biki so bili uvrščeni v kategorijo »naravni pripust«, en bik pa je bil izločen zaradi slabše zunanjosti in slabih rezultatov v testu.

Na odbiri smo predstavili 16 bikov, od tega 12 limuzinov in 4 šarole bike. Večina jih je bila rojenih v marcu lanskega leta. Komisija za oceno in odbiro bikov, ki določi namembnost posameznih živali, si je najprej ogledala podatke, ki so tako kot običajno vključevali ime, ušesno številko, datum rojstva, podatke o prednikih, težah in prirastih v določenih časovnih obdobjih, poleg tega pa tudi podatke o direktnem testu. Nato je sledil ogled zunanjosti živali. Biki so bili predstavljeni posamič, razen v primeru polbratov, ki so bili predstavljeni v skupini.