Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 30.04.2018

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 30. april 2018

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na Primorskem je vinska trta v različnih fenoloških fazah. V vinogradih slovenske Istre je razvitih do šest listov oz. so trte v fenofazi F po Baggioliniju (ali 53 po BBCH). Zaradi spremenljivega vremena je na južnem Primorskem vinograde priporočljivo škropiti proti peronospori vinske trte.

Za zatiranje omenjene bolezni je trenutno priporočljiva uporaba kontaktnih fungicidov, ki so navedeni v spodnji razpredelnici:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Antracol

0,2 % oz. 2 kg/ha

Antracol WG 70

0,2 % oz. 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 % oz. 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 % oz. 2 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 % oz. 2,4 kg/ha

Vincya F

2,5 l/ha

Vinograde lahko škropite tudi s pripravkoma Cabrio Top v odmerku 2 kg/ha ali Universalis (poraba 2 l/ha), ki sta registrirana tudi za zatiranje oidija vinske trte. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi registrirane pripravke na osnovi žvepla.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!