Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 11.05.2018

Peronospora (Plasmopara viticola) in
oidij vinske trte (Uncinula necator)

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 11. maj 2018

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta je v fenofazah G-H po Baggioliniju oz. 55-57 po BBCH lestvici. Zaradi spremenljivega vremena in v primeru, da je od zadnjega škropljenja že minilo 7 do 10 dni je priporočljivo vinograde ponovno škropiti proti peronospori vinske trte.

Za zatiranje omenjene bolezni na poznih sortah vinske trte je trenutno še priporočljiva uporaba kontaktnih fungicidov, ki so navedeni v spodnji razpredelnici:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Antracol

0,2 % oz. 2 kg/ha

Antracol WG 70

0,2 % oz. 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 % oz. 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 % oz. 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 % oz. 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 % oz. 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

Na zgodnjih sortah, ki so tik pred cvetenjem (npr. Chardonnay) pa za zatiranje peronospore vinske trte lahko uporabite sredstva s sistemičnim načinom delovanja: 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

1-2 kg/ha

*Amaline Flow

2,25 l/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,125 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % oz. 1,5-1,8 kg/ha

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % oz. 1,6 kg/ha

Galben M

0,25 % oz. 2,5 kg/ha

Gett

2,5 kg/ha

Melody Combi WG 65,3

0,15 % oz. 1,5 kg/ha

Melody Duo WG 66,8

0,2-0,25 % oz. 2-2,5 kg/ha

**Mikal Flash

4 kg/ha oz. 0,4 %

**Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

2 l/ha (do začetka cvetenja)

**Momentum F

4 kg/ha

**Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

1,25 kg/ha (do začetka cvetenja)

Moximate 725 WP

1,25 kg/ha (do začetka cvetenja)

Moximate Plus

1,25 kg/ha (do začetka cvetenja)

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

1,6 kg/ha oz. 0,16 %

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha oz. 0,3 %

Profilux

1,25 kg/ha (do razvojne faze BBCH 61)

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold Combi Pepite

2 kg/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

Sfinga Extra WDG

1,5 kg/ha (od 53 do 75 po BBCH)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

* Pripravek je priporočljivo uporabljati v obdobju od končanega cvetenja trte (BBCH 69) do začetka mehčanja jagod (BBCH 85).

**Priporoča se, da se sredstvo na isti površini uporabi najmanj dvakrat zaporedoma, boljši učinek pa se doseže, če se ga uporabi trikrat zaporedoma.

Vinograde lahko škropite tudi s pripravkoma Cabrio Top v odmerku 2 kg/ha ali Universalis (poraba 2 l/ha), ki sta registrirana tudi za zatiranje oidija vinske trte. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi registrirane pripravke na osnovi žvepla.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!