Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 14.06.2018

Oljčni molj, oljkov rak

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 13. junij 2018

OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV

 

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da je trenutno ulov plodove generacije oljčnega molja na feromonskih vabah  zelo maloštevilen oziroma ga sploh ni.

V kolikor se molj pojavlja, samice te generacije odlagajo jajčeca na plodiče oljk v območju peclja. Izlegla ličinka se zavrta v še neolesenelo koščico ploda. Poškodovani plodovi pričnejo odpadati z drevesa v prvi polovici septembra. Vrh odpadanja plodov je navadno dosežen sredi septembra, ko oljčni molj pri peclju zapušča koščice oljk. Največ škode oljčni molj naredi na naši najpomembnejši in najštevilčnejše zastopani sorti 'Istrski belici'.

Glede na trenutno stanje ukrepanja proti škodljivcu ne priporočamo.

Oljkarji, katerim oljčni molj redno povzroča večji izpad pridelka, lahko proti plodovi (karpofagni) generaciji oljčnega molja v sklopu integrirane pridelave uporabijo pripravek na osnovi spinetorama DELEGATE 250 WG  v odmerku 0,075 kg/ha. Karenca sredstva je 21 dni. Pripravek je nevaren za čebele!

Opozarjamo, da uporaba pripravka na osnovi dimetoata PERFEKTHION zoper oljčnega molja ni dovoljena!

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Oljkov rak

Oljkarje obveščamo, da smo v posameznih oljčnikih, ki jih je močneje prizadela zimska pozeba in niso bili ustrezno oskrbljeni (porezani), opazili močnejši pojav oljkovega raka, ki ga povzroča bakterija Pseudomonas savastanoi.

Oljkarjem v prizadetih oljčnikih priporočamo, da z rezjo takoj odstranijo posušene in močno okužene veje ter jih uničijo s sežiganjem.

Po ukrepu z rezjo priporočamo tudi takojšne ukrepanje s fungicidom na osnovi bakra in sicer sta za ta namen registrirani sredstvi:

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

Cuprablau-Z 35 WG ali

Nordox 75 WG

1.6-2 kg/ha

1,25 kg/h

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravil: Matjaž Jančar