Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 15.06.2018

Pasasti grozdni sukač, siva grozdna plesen,
ameriški škržatek

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 15. junij 2018

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana)

V nižinskih vinogradih na območju Goriških Brd opažamo povečan ulov pasastega in križastega grozdnega sukača. Po številu ujetih metuljev izstopata zlasti okolica Hruševlja in Cerovega. Priporočamo, da na omenjenih območjih v Goriških Brdih opravite zatiranje sukačev. Za škropljenje vinogradov lahko uporabite sredstva, ki hkrati delujejo tudi proti ameriškemu škržatku, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Pripravki, ki so dovoljeni za zatiranje sukačev in ameriškega škržatka so: Biotip Floral, Decis, Decis 2,5 EC, Flora Verde, Gat Decline 2,5 EC, Pyrinex M22, Reldan 22 EC, Steward.  

Za zatiranje grozdnih sukačev so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Affirm

1,5 kg/ha

*Agree WG

1 kg/ha

*Biotip Floral

1,6 l/ha oz. 0,16%

Coragen

0,15l/ha (15 ml/hl)

Daskor 440

0,5 l/ha

**Decis

0,5 l/ha (uporaba do fenofaze 75 po BBCH)

Decis 2,5 EC

0,5 l/ha (uporaba do fenofaze 75 po BBCH)

*Delfin WG

0,75 kg/ha

*Flora Verde

1,6 l/ha oz. 0,16 %

***Gat Decline 2,5 EC

0,5 l/ha

Insegar 25 WG

0,6 kg/ha

*Lepinox Plus

1 kg/ha

Mimic

0,6 l/ha oz. 0,06 %

Pyrinex M22

1 l/ha

Radiant

0,35 l/ha

Reldan 22 EC

1 l/ha

Runner 240 SC

0,3 l/ha oz. 0,03 %

Steward

0,0125 %

Vertimec Pro

0,75 l/ha oz. 0,075 %

*Pripravki Agree WG, Biotip Floral, Delfin WG, Flora Verde, Lepinox Plus so dovoljeni za ekološko pridelavo.

** Zaloge v prodaji do 1.8.2018.

*** Zaloge v uporabi do 25.10.2018.

Sredstva so nevarna za čebele in druge opraševalce. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS pokošena, preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva okolja!

 

Siva grozdna plesen (Botryotinia fuckeliana)

Zgodnje sorte vinske trte so v fenofazi 77 do 79 po BBCH. V času zapiranja grozdov je priporočljivo škropiti proti sivi grozdni plesni. Za zatiranje omenjene bolezni so registrirani pripravki v spodnji razpredelnici:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

*Amylo-X

1,5 - 2,5 kg/ha

*Botector

400 g/ha

Cantus

1,2 kg/ha

Mythos

2,5 l/ha

Prolectus

1,2 kg/ha

Pyrus 400 sc

2 l/ha

Scala

2 l/ha

*Serenade Aso

8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)

Switch 62,5 WG

1 kg/ha oz. 0,1 %

**Teldor Plus

1-1,5 l/ha

Teldor SC 500

1,5 l/ha

*Uporaba pripravkov Amylo-X, Botector in Serenade ASO je dovoljena v ekološki pridelavi.

**Teldor Plus: Zaloge v uporabi do 2.7.2018.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!