Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Posvet o marmorirani smrdljivki

datum: 11.05.2018

Posvet o marmorirani smrdljivki (Halyomorpha halys)

Posvet o marmorirani smrdljivki (Halyomorpha halys)

V organizaciji KGZS, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v četrtek, 17. maja 2018 v dvorani Angela Mlečnika v Bukovici potekal posvet o marmorirani smrdljivki (Halyomorpha halys), ki kot nov, tujeroden škodljivec predstavlja veliko tveganje za škodo pri pridelavi hrane na številnih kulturah.

Poleg domačih strokovnjakov (Mojca Rot – KGZ Nova Gorica in dr. Jernej Polajnar – NIB), sta na delavnici predavala tudi priznana strokovnjaka in dobra poznavalca omenjenega škodljivca dr. Lara Maistrello, ki deluje v okviru Univerze v Modeni (Reggio Emilia, Italija) in Giorgio Malossini, ki deluje v okviru območne agencije za razvoj podeželja ( ERSA, Italija).

Domača strokovnjaka (Rot in Polajnar) sta predstavila stanje v Sloveniji,  strokovnjaka iz Italije (Maistrello in Malossini) pa sta predstavila izkušnje z novo škodljivo invazivno vrsto stenice v Italiji in posebej poudarila njeno škodljivost v kmetijski pridelavi in v urbanem okolju.

Ugotovili smo, da zanesljive in popolne zaščite pred novo invazivno vrsto ni, zato bo za njeno obvladovanje potrebno izvajati širok nabor ukrepov, kot so raziskave v smislu boljšega spoznavanja škodljivca (poznavanje njene biologije in vedenjskih vzorcev), preučevanje potencialnih naravnih sovražnikov (predatorjev in parazitoidov) in uvajanje alternativnih možnosti zaščite (protiinsektne mreže).

Posveta se je udeležilo približno 120 slušateljev, tako strokovnjakov kot neposrednih proizvajalcev in študentov.    

Zapisal:

dr. Ivan Žežlina

Vodja oddelka za varstvo rastlin

 

IMG_8543 IMG_8544  IMG_8545 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8550 IMG_8551 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8556 IMG_8558 20180517_133904 IMG_8563 20180517_133824  IMG_8565 IMG_8569