Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 31.07.2018

Oljčna muha


Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 31. julij 2018

Oljčna muha


Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa obveščamo, da je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah še vedno malo številčen. Glede na številčno prisotnost muhe,  poškodovanost plodov in vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi ni potrebno.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu "Spremljanje ulova oljčne muhe".

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Trenutne vremenske razmere so zaradi izredno visokih temperatur zelo neugodne za pojav in razvoj oljčne muhe.

 


Pripravil: Matjaž Jančar