Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020

datum: 05.11.2018

MKGP predstavlja pred kratkim objavljen razpis za organizacije in skupine proizvajalcev. Predstavitev bo v sredo, 7. novembra ob 10:30, v sejni dvorani našega Sadjarskega centra v Biljah. Z razpisom želi MKGP spodbuditi povezovanje pridelovalcev znotraj sektorjev in pri trženju proizvodov. Prvi korak je sicer ustanovitev oziroma registracija organizacije ali skupine, kar bo tudi predstavljeno na srečanju.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica organizira predstavitev prvega javnega razpisa za podukrep 9.1, Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Dnevni red:

  1. predstavitev postopka pridobitve priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev,
  2. predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014 – 2020,
  3. vprašanja in odgovori.

Predstavitev bo v sredo, 7. 11. 2018  od 10.30  do 12.30

 v sejni dvorani Sadjarskega centra KGZS Zavod GO, Bilje 1.

Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo predpise in postopek, ki spodbuja povezovanje kmetov in lastnikov gozdov v organizacije oziroma skupine proizvajalcev.

 

Lepo vabljeni.

 

vabilo

 

EKSRP logoOSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002)