Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljke v glavnem že obrane, pohitite tisti, ki jih še niste

datum: 07.11.2018

Zaradi suše in visokih temperatur je dozorevanje potekalo zelo hitro, tako da je potrebno pohiteti z obiranjem vseh sort. Sorti Maurino in Leccino sta večinoma pobrani - plodovi so že prezreli. Na dveh lokacijah smo plodove Leccina in Istrske belice pustili (Ronk, Beneša), da še naprej spremljamo dozorevanje, medtem ko so na drugih opazovanih lokacijah plodove že obrali z izjemo Istrske belice v Šempetru. Tudi sorto Maurino smo na eni lokaciji še pustili zaradi spremljanja, vendar so plodovi prezreli. Na večini lokacij je tudi sorta Istrska belica dozorela – na zgodnejših lokacijah je tudi ta sorta že obrana.

Zadnje podatke o dozorevanju, tudi na lokacijah, kjer so oljke že obrane.

Spremljanje dozorevanja oljk 2018