Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna usposabljanja za upravičence ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP RS 2014 - 2020

datum: 04.01.2019

Upravičence, vključene v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (ukrep EK) vabimo na obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo do 15. marca izvedel usposabljanja na območju zahodne Slovenije. Usposabljanja sicer potekajo na območju celotne Sloveniji vendar pod okriljem ostalih zavodov.

Vključeni v ukrep se morate 6 - urnega usposabljanja udeležiti vsako leto, letos je potrebno usposabljanje opraviti do 15. marca 2019. Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko predhodno dogovorite za zamenjavo. Prijava na usposabljanja ni potrebna.

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep EK iz PRP 2014 - 2020.

Vsebine oziroma tematski sklopi osnovnih usposabljanj so:

  • izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  • varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  • ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  • ogled - predstavitev dobrih praks (2 uri). 

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali plačilo za čebelarjenje, mora v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opraviti najmanj 1 uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja.

Vsebine oziroma tematski sklopi nadaljevalnih usposabljanj so:

  • izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
  • varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
  • trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  • ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri).

Vsebina usposabljanj za leto 2018 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi anonimne ankete glede izvedenega usposabljanja, izdano vam bo tudi potrdilo.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.


Najava terminov in lokacij usposabljanj EK na območju celotne Slovenije

 

PRP