Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-20

datum: 25.01.2019

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v Tolminu in Pivki

KGZ-NGSpoštovani,

vabimo vas, da se udeležite predstavitve dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020.

 Predstavitvi bosta potekali v Tolminu, Sejna soba KZ Tolmin, Rutarjeva 35, v torek, 29.1. 2019 ob 10:00

in v Pivki, Krpanov dom, Prečna ulica 1sredo, 6.2. 2019 ob 17:00:

10. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«  »Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018«.

10. javni razpis za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«  omogoča pridobitev finančnih sredstev za investicije: ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn. Razpis je objavljen na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  in je odprt do 24. 4. 2019.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 je namenjen naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega. Odprt je do 23. 4. 2019.

 

Vljudno vabljeni