Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU

datum: 24.05.2019

V Vipavski dolini zgodnji krompir začenja s cvetenjem, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst in bujne rasti. Vlažno in relativno toplo vreme nudijo izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V nasadih opažamo tudi prisotnost črne noge na krompirju. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki krompirja v bujni fazi rasti. Zgodnje sorte že začenjajo s cvetenjem, kasnejše pa sklepajo vrste. Kasneje sajeni posevki poznih sort še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Obilica padavin in razmočena topla tla so tudi ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo že prve okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. V višjih legah Primorske, kjer so noči še hladnejše in je krompir komaj vzkalil, nevarnosti za širitev krompirjeve plesni šeni. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenco!     

 Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2019.pdf