Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Kmečki praznik v Tolminu

datum: 17.10.2019

Druga oktobrska sobota je v Tolminu že po tradiciji namenjena Kmečkemu prazniku. Tudi letos ni bilo nič drugače, čeprav je res, da se je prireditev s Praznikom frike povezala v en dvodnevni dogodek Frika fest

Naš Zavod je bil v izvedbo lepo uspelega dogodka, ki je bil letos premeščen iz Poljubinja v Tolmin, vključen z Oddelkom za kmetijsko svetovanje in  Oddelkom za živinorejo. Prvi je že v četrtek pred prireditvijo izvedel tredicionalno ocenjevanje sira, ki je ponovno  pokazalo napredek v kvaliteti, saj je bilo med petnajstimi ocenjenimi siri – prevladovali so kravji, zastopani pa so bili tudi mešani in ovčji – kar osem zlatih medalj. Ocenjeni siri so bili v soboto razstavljeni in ponujeni v pokušino, zlate medalje pa so na popoldnevni podelitvi iz rok ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejele tudi priznanja in darila našega Zavoda.

Oddelek za živinorejo je tudi letos uspešno izvedel avkcijo goveda. Prignanih je bilo 27 , prodanih pa 20 živali. Prevladovale so telice, pri katerih je bila povprečna izklicna cena 1471 eur, prodanih pa je bilo 19 po povprečni ceni 1583 eur.

Dvodnevni dogodek, ki se je v soboto zvečer zaključil z druženjem na koncertu Tinkare Kovač, je zadovoljil pričakovanja tako obiskovalcev kot tudi večine udeležencev, predvsem ponudnikov domačih pridelkov in izdelkov. Novi format prireditve, ki ji ime daje domača jed frika – te v Tolminu seveda ni manjkalo – se je izkazal za uspešnega in ob manjših popravkih na podlagi letošnje izkušnje ter pomoči vremena se mu prihodnosti ni bati.

tolmin praznik 2

tolmin praznik 3

tomin praznik 4