Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo čebulnic

datum: 05.05.2020

Čebulna plesen (Peronospora destructor), tobakov resar (Thrips tabaci), česnova rja (Puccinia pori), čebulna rja (Puccinia allii)

Meteorološke postaje javne službe za varstvo rastlin so na območju Vipavske doline med prvim in tretjim majem zabeležile večjo količino padavin. Tako je na območju Mirna padlo 13,7 mm padavin, v Spodnji Branici 36,6 mm, v Biljah 21,5 mm in v Potočah 30,2 mm padavin.

Posevke česna in čebule na omenjenih lokacijah je smiselno škropiti proti čebulni plesni. Za škropljenje lahko uporabite pripravke iz spodnje tabele:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

Registracija

ARMETIL M

2,5 kg/ha

čebula, česen, šalotka

CHAMANE

1 l/ha

čebula

CHAMP FORMULA 2 FLO

2,8 l/ha

čebula, česen, šalotka

CHAMPION 50 W

2 kg/ha

čebula, česen, šalotka

CUPRABLAU Z 35 WG

1,5 kg/ha

čebula, česen, šalotka, spomladanska čebula

CUPRABLAU Z 35 WP

1,8 kg/ha

čebula, česen, šalotka

CUPROXAT

5,3 l/ha

čebula, česen, šalotka

ORTIVA

1 l/ha

česen, por, šalotka, drobnjak, čebula, spomladanska čebula

PENNCOZEB 75 DG

2 kg/ha

čebula

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5-3 kg/ha

čebula, česen, šalotka

ZAFTRA AZT 250 SC

1 l/ha

česen, por, šalotka, drobnjak, čebula, spomladanska čebula

ZOXIS 250 SC

1 l/ha

čebula, šalotka

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Tobakov resar spada med pomembne škodljive organizme na čebulnicah. Poškodbe na listih povzročajo tako odrasli resarji kot ličinke. Za zatiranje škodljivca na čebuli in poru lahko uporabimo pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 l/ha. Na čebuli, česnu in šalotki pa resarje zatiramo s sredstvom Perfekthion (zaloge v uporabi do 30.6.2020) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2) ali Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha.    

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Še naprej moramo biti pozorni na pojav česnove rje. Bolezen zatiramo s pripravki iz spodnje tabele.

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

Dovoljeno za

Cuprablau Z 35 WP

1,8 kg/ha

čebula, šalotka in česen

Luna Experience

1,0 l/ha

česen, por

Ortiva

1,0 l/ha

česen, por, šalotka, drobnjak, čebula in spomladanska čebula

Signum

1,5 kg/ha

por

Sercadis Plus

1,0 l/ha

por in spomladanska čebula

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!