Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Priporočila glede košnje

datum: 08.05.2020

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica smo začeli s košnjo. Kmetje se upravičeno sprašujejo: “Ali naj kosim ali počakam, da trava še nekoliko zraste?”

Če smo imeli lani v tem času močo, torej izredno mokre razmere, imamo letos ravno obratno situacijo - sušo.

 

Faza rasti trav je na območju zavoda zelo različna. Na območju Nove Gorice večina trav cveti, nekatere zgodnje trave so že odcvetele. Kot veste je za pridelavo dobre, kakovostne silaže potrebno travno rušo pokositi, ko je večina trav v fazi latenja. Kot rečeno je ta faza v nekaterih območjih zavoda že prešla v cvetenje. Na bolj hribovitih predelih pa je še čas, da “ulovimo” fazo latenja.

 

Količinsko bo prvi odkos zelo siromašen. Ne glede na to priporočam, da travnike pokosite in omogočite ponovno rast ruše. Pričakujemo, da se bo travna ruša hitro obnovila in če bodo vremenske razmere ugodne lahko čez štiri tedne spet kosimo. Na ta način bomo pridelali kakovostno krmo za naše živali. Po prvem odkosu priporočam, da travnike pognojite. Uporabite dušikova gnojila (priporočam KAN) ali gnojevko.

 

Ne pozabimo še na osnove dobre prakse pri košnji.

 

Višino rezi pri kosi nastavimo na 7 - 8 cm. Tako bomo zmanjšali možnost vnosa zemlje med travo. Onesnaženost silaže z zemljo povzroča kvarjenje silaž. Višina rezi 7 - 8 cm omogoča kroženje zraka med tlemi in travno rušo, kar omogoča hitrejše sušenje. V trenutnih razmerah, ko je toplo in vetrovno, priporočam, da prvi dan kosite in drugi dan že silirate. Tako boste dosegli vlago med 35 in 45 %. Stroje za spravilo nastavimo tako, da so klini dvignjeni tik nad zemljo. Tu mislim na obračalnik in zgrabljalnik. Pazimo tudi na višino pobiralnega grebena na balirki oz. nakladalki.

 

Uspešno in varno košnjo ter spravilo.

 

Aleš Valenčič, univ. dipl. inž. zooteh.

Svetovalec specialist za živinorejo