Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020

datum: 13.05.2020

Usposabljanje je obvezno za vsa kmetijska gospodarstva, ki se nameravate v letu 2020 vključiti v ukrep KOPOP. Namen usposabljanja je seznaniti se s kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-podnebnimi vsebinami ter s pridobljenimi znanji in informacijami lažje ter z manj napakami izvajati ukrep KOPOP.

Za usposabljanje je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA na enega od razpoložljivih terminov, in sicer         25. 5. 2020, 1. 6. 2020 ali 8. 6. 2020. Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom.

MKGP obvešča, da bo predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto 2020 (ukrep KOPOP) zaradi epidemije COVID-19 izvedeno na drugačen način, kot se je izvajalo v preteklih letih.

Celotna novica MKGP ter prijavnica sta dostopni na:
https://www.gov.si/novice/2020-05-12-vabilo-na-predhodno-usposabljanje-za-vstop-v-ukrep-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila-za-leto-2020/

VABILO.pdf