Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 07.08.2020

Skladiščne bolezni in škrlup, jabolčni zavijač, marmorirana smrdljivka

Hruške in jablane na Primorskem prehajo v zadnjo fazo pred zorenjem BBCH 79 – 80. V Vipavski dolini se je že začelo obiranje jabolk sort ˝Gala˝ in ˝Elstar˝, v naslednjem tednu se bo pričelo obiranje hrušk sorte ˝Viljamovka˝.

Skladiščne bolezni in škrlup

Zaključna škropljena so namenjena preprečevanju razvoja skladiščnega škrlupa in ostalih skladiščnih bolezni. Za ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan ter nekatere druge pripravke, ki so posebej registrirani za ta namen. Izbiro sredstev prilagodite sortimentu vaših nasadov, pri tem dosledno upoštevajte karenčne dobo.

JABLANE

HRUŠKE

Odmerek / konc.

Karenca

Sredstvo

Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

28 dni

Scab 80 WG

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

28 dni

Scab 480 SC

Scab 480 SC

3,13 L/ha

21 dni

Orthocide 80 WG

Orthocide 80 WG

2 kg/ha

21 dni

Zato 50 WG

-

0,1- 0,15 kg/ha

21 dni

Flint

-

0,1- 0,15 kg/ha

21 dni

Luna experience

Luna experience

0,75 L/ha

14 dni

Bellis

Bellis

0,8 kg/ha

7 dni

Pomax

Pomax

1,6 L/ha

5 dni

Geoxe

Geoxe

0,45 kg/ha

3 dni

Switch 62,5 WG

Switch 62,5 WG

1,0 kg/ha

3 dni

Vitisan

-

2,5 kg/ha

1 dan

Amylo – X

 

1,5 – 2,5 kg/ha

karenca ni potrebna

Jabolčni zavijač

V minulih 14 dneh so bili ulovi jabolčnega zavijača na celotnem Primorskem pod pragom škodljivosti. Izjema je lokacija Beka, kjer smo v zadnjem tednu zabeležili povečan ulov zavijača (9 metuljčkov/vabo). V večjem delu Primorske škropljenje proti jabolčnem zavijaču ni potrebno, svetujemo ga izključno na območju Beke. V tem obdobju za zatiranje zavijača uporabljajte insekticide s krajšo karenco kor so: Affirm v odmerku 4,0 kg/ha,  Affirm Opti v odmerku 2,0 kg/ha, Delegate 250 WG v odmerku  0,3 kg/ha, Laser plus v odmerku 0,3 L/ha ali  pripravek Steward v odmerku 225 g/ha. Vsi našteti pripravki imajo 7 dni karence.

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Marmorirana smrdljivka

V nasadih jablan in hrušk na območju Vipavske doline in Goriških Brd v zadnjem tednu opažamo veliko število odraslih osebkov poletne generacije marmorirane smrdljivke ter pojav ličink nižjih razvojnih stopenj (L1 - L2). Marmorirana smrdljivka se je začela pojavljati tudi na koruzi, v neposredni bližini nasadov pečkarjev. Zaradi nevarnosti nastanka poškodb na plodovih v zadnji fazi zorenja, svetujemo, da redno spremljate stanje v nasadih ter v primeru povečane prisotnosti škodljivca pravočasno ukrepate.

Dovoljena fitofarmacevtska sredstva:

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Odmerek / konc.

Kultura

OPOMBE

Mospilan 20 SG

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

jablana, hruška

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Karate Zeon 5 CS

0,018 %

hruška

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Decis 2,5 EC*

0,5 L/ha

jablana, hruška

* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 28.05.2020 do 27.09.2020

** Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

*** Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Aset Five

0,064 %

pečkate sadne vrste

* Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2020 do 14.10.2020+

** Na istem zemljišču dovoljena največ  3 tretiranja letno

*** sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Pazite na karenco uporabljenih sredstev ter upoštevajte omejitve glede maksimalnega števila letnih rab. Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!