Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

V sklopu projekta EKOSOP ISTRA nastal Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre

datum: 24.12.2020

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je član LAS Istre in partner pri projektu EKOSOP ISTRA: »Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe«. Projekt pomembno prispeva k razvoju trajnostne lokalne samooskrbe, zelenega in socialnega podjetništva, inovativnih razvojnih partnerstev ter ustvarjanju zelenih delovnih mest na območju LAS Istre.

V okviru projekta smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica - izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje v Kopru izvajali dve pomembni aktivnosti:

  • organizacija 35-urnega tečaja »Ekološko kmetovanje« in
  • izdelali »Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre«

 

Tečaj ekološko kmetovanje

Izobraževanje s področja ekološkega kmetovanja smo izvedli na območju treh obalnih občin, na lokacijah Marezige, Korte in Sv. Peter. Usposabljanje, ki je potekalo v januarju in februarju 2020, je obiskovalo 46 udeležencev iz celotne Primorske, največ  je bilo lokalnih kmetij iz območja Slovenske Istre. V posameznih sklopih predavanj in delavnic so bile razložene različne vsebine za ekološko kmetovanje, s poudarkom na rastlinski pridelavi. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks.

 

Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre

Aktivnost priprave vodiča po ekoloških kmetij se je začela spomladi 2020 z obveščanjem ekoloških kmetij Slovenske Istre. Povabili smo jih, da sodelujejo s predstavitvijo kmetije na način, da nam posredujejo kratek opis kmetije s poudarkom na zanimivosti, posebnosti, fotografije in logotip kmetije. Zainteresirane ekološke kmetije, ki so zaključile obdobje preusmeritve in imajo ekološki certifikat, so se dobro odzvale na povabilo. Zbrali in uredili smo podatke ter fotografije v prvi tovrstni knjižici, ki predstavlja pestrost istrskih ekoloških pridelkov in izdelkov.

 

Prepričani smo, da boste v »Vodiču po ekoloških kmetijah Slovenske Istre« našli informacije o tem, kje se kmetije nahajajo, kaj vam ponujajo, kdaj jih lahko obiščete in kako stopite v stik z njimi.

Želimo si, da bi tudi z vodičem pripomogli k večji prepoznavnosti in obiskanosti ekoloških kmetij.

 

Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre najdete na TUKAJ.