Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabljeni na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij v okviru PRP 2014 – 2020.

datum: 27.09.2021

Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek 30. 9. 2021 ob 10:00 in nato še popoldne ob 16:00 preko aplikacije ZOOM kot webinar.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo 3. JR za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območja z naravnimi ali drugimi omejitvami (OMD). Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi.

Oddaja vlog na JR je možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. Predmet podpore je dodelitev pavšalnega plačila v obliki nepovratne finančne pomoči v višini 5.000 EUR na upravičenca.

Po pregledu oddane zbirne vloge v letu 2021 izpolnjujete pogoje za pridobitev sredstev, zato vas vabimo na predstavitev razpisa, ki bo potekala v četrtek 30. 9. 2021 ob 10:00 in nato še popoldne ob 16:00 preko aplikacije ZOOM kot webinar.

Na spletni seminar se lahko prijavite na spodaj navedenih povezavah. Povezava vas bo vodila do obrazca za registracijo. Po uspešni registraciji boste na vašo elektronsko pošto prejeli potrditev registracije.
 

Predstavitev ob 10.00:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/7116323966619/WN_mqZaL5d1TWC5jsJ2nyJ6ew

 

Predstavitev ob 16.00:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/6816323972357/WN_bCG_YmLSQ6aQcXkat2T5fA

 

Za več informacij lahko pokličete Darjo Zadnik (05/726 58 17 ali 031 666 142) ali pa se obrnete na vašega terenskega svetovalca.

 

 

Vabilo an predstavitev dobite TUKAJ.