Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) za leto 2021 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 17.11.2021

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.
Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2021 je potrebno opraviti do 20. decembra 2021.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega usposabljanja oziroma v obliki klasičnega usposabljanja v dvorani.

Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Zaradi omejevanja širjenja bolezni Covid-19 je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno izpolnjevati PCT pogoj z izkazanim potrdilom in osebnim dokumentom.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP bo v mesecu novembru 2021 prejel na dom pisno vabilo.

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

 

Datum

Ura

1.decembra 2021

16:00

2.decembra 2021

16:00

3.decembra 2021

9:00

7.decembra 2021

16:00

 

KLASIČNA USPOSABLJANJA  bodo izvedena:

Datum

Lokacija

Ura

30.11.2021

Komen - Kulturni dom Komen, Komen 118, 6223 Komen

9:00

6.12.2021

Ilirska Bistrica - Dvorana Tib storitve d.o.o., Šercerjeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica

9:30

7.12.2021

Idrija - Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5, 5280 Idrija

9:00

8.12.2021

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

8:00

8.12.2021

Marezige - Dvorana KS Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige

9:00

Registracija udeležencev bo potekala pol ure pred pričetkom usposabljanja!

 

Tako za spletno, kakor za klasično usposabljane se je potrebno predhodno TELEFONSKO prijaviti!

 

PRIJAVE ZA SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na spletnem usposabljanju je OBVEZNA predhodna TELEFONSKA prijava:

 • pokličete na eno od spodaj navedenih telefonskih številk,
 • sporočite KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov (naselje ali ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)
 • naslov elektronske pošte,
 • številko mobilnega telefona ter
 • se dogovorite za termin
 • po prijavi boste na e-pošto prejeli potrditev uspešne prijave (e-vabilo). V kolikor potrditve na dan prijave ne boste prejeli, nas prosim OBVEZNO ŠE ISTI DAN PONOVNO KONTAKTIRAJTE!

 

Svetovalec bo preveril vaše podatke:  KMG-MID številko, priimek in ime, naslov, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnje komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

 

Vsi prijavljeni boste na svoj e-poštni naslov prejeli e-vabilo:

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja, na katerega ste bili sprejeti
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na spletnem usposabljanju. Informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne tudi na povezavi:  https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_1.pdf

 

Prijave bomo sprejemali

 

od petka 19. novembra 2021 do srede, 24.novembra 2021

 

med 7:30 in 15:00 uro.

 

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate pred udeležbo po e-pošti posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 "POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za pravne osebe "

 "POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za fizične osebe "

V primeru, da se boste spletnega usposabljanja udeležili s pooblastilom pašne ali agrarne skupnosti, morate pred udeležbo po e-pošti posredovati izjavo predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo.

"POTRDILO/IZJAVA predsednika pašne ali agrarne o pooblastilu za udeležbo "

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje.

 

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete.

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: usposabljanje

geslo: kopop21

 

Navodilo za izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju in gradivo z vsebino usposabljanja.

Gradivo je dostopno na POVEZAVI.

 

PRIJAVE ZA KLASIČNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na klasičnem usposabljanju je OBVEZNA predhodna TELEFONSKA prijava na spodaj navedenih kontaktnih telefonskih številkah. Število mest je omejeno, prijave zbiramo do zasedbe mest

Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Na klasično usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate na usposabljanje prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

»POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za pravne osebe

  »POTRDILO/IZJAVA delodajalca o za fizične osebe

 V primeru, da se boste usposabljanja udeležili s pooblastilom pašne ali agrarne skupnosti, na usposabljanje prinesti izjavo predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo.

»POTRDILO/IZJAVA predsednika pašne ali agrarne o pooblastilu za udeležbo

Usposabljanje bo potekalo po veljavnih omejitvenih pogojih in priporočilih NIJZ za omejevanje širjenja bolezni Covid-19 na dan izvedbe usposabljanja. Trenutno je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno imeti s seboj potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument. Obvezna je uporaba zaščitne kirurške ali FFP2 maske. V primeru spremenjenih  razmer zaradi širjenja bolezni Covid-19 bomo izvedbo ustrezno prilagodili.

Na predavanje v dvorano pridite le, če nimate znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

Registracija udeležencev bo potekala pol ure pred pričetkom usposabljanja.

Na usposabljanju boste prejeli gradivo, po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja ter vam bomo na dom poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

PRIJAVA in dodatne informacije za SPLETNO in KLASIČNO USPOSABLJANJE so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 156

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

- pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 85

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru je ob prijavi potrebno navesti tudi dodatno KMG-MID številko, oziroma v primeru udeležbe na klasičnem usposabljanju s seboj prinesite obe KMG MID številki.

 

 

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA UKREP KOPOP ZA LETO 2021

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

30 min

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 • Kratka opozorila udeležencem:
 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Sporočanje premikov živali
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2017-2021 v letu 2022
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
 • Novosti pri sistemu identifikacije in registracije drobnice in prašičev

Milena Štolfa, univ. dipl. inž. agr.

Jani Mlekuž, univ. dipl. inž. zoot.

Tanja Valantič-Širok, univ. dipl. inž. zoot.

Danijela Volk, univ. dipl. inž. agr.

Matjaž Prinčič, dipl. inž agr. in hort.

Elizabeta Bonin, univ. dipl. inž. agr.

60 min

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 • Ohranjanje pisanih travnikov

 

mag. Ida Štoka

Jani Mlekuž

Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr.

15 min

Odmor

 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

30 min

 • Zmanjševanje onesnaževanja voda in tal s presežki hranil

Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.

Vasja Juretič, univ. dipl. inž. agr.

Mojca Mavrič Štrukelj, univ. dipl. inž. agr

30 min

 • Preprečevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi

Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.

Vasja Juretič, univ. dipl. inž. agr.

Mojca Mavrič Štrukelj, univ. dipl. inž. agr.

30 min

 • Digitalizacija v kmetijstvu

Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.

Vasja Juretič, univ. dipl. inž. agr.

Matjaž Prinčič, univ. dipl. inž. agr.

 prp-ekszrp-eivp-1