Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zaključena izvedba usposabljanj za izvajanje ukrepa Dobrobit živali za leto 2021

datum: 17.01.2022

V obdobju med 24. in 29. novembrom 2021 smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica organizirali in izvedli usposabljanje Dobrobit živali za leto 2021.
Zaradi preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je bil tudi v letu 2021 prilagojen način izvedbe usposabljanj. Uporabljen je bil kombiniran način izvedbe. Izvedli smo eno klasično in tri spletna usposabljanja. Usposabljanja so bila namenjena izvajalcem operacije DŽ-drobnica in izvajalcem operacije DŽ-govedo, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so se dolžni vsako leto izvajanja ukrepa udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno.

Spletnega usposabljanja za ukrep Dobrobit živali - drobnica se je udeležilo 174 upravičencev, spletnih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali – govedo se je udeležilo 711 upravičencev, usposabljanja v dvorani se je udeležilo 78 upravičencev. Vsem udeležencem smo 12.januarja 2022 z navadno poštno pošiljko posredovali potrdila o njihovi udeležbi na usposabljanju.

Spletna usposabljanja smo posneli in si jih lahko ogledate na povezavah:

  • Video posnetek usposabljanja za DŽ drobnica za leto 2021:

 

  • Video posnetek usposabljanja za DŽ govedo za leto 2021:


     

prp-ekszrp-eivp-1