Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabljeni na spletno predstavitev 23. in 24. javnega razpisa za podukrep 4.1 in 7. javnega razpisa za podukrep 4.2

datum: 26.01.2022

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve 23. in 24. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva « v okviru PRP 2014 – 2020. Predstavitev obeh razpisov bo potekala v sredo 2. februarja 2022 ob 10:00 preko spletne aplikacije ZOOM.
Vabimo vas tudi na predstavitev 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov«. Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek 3. 2. 2022 ob 10:00 preko spletne aplikacije ZOOM.

23. javni razpis za podukrep 4.1 je namenjen naložbam v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Podpora je namenjena naložbam v ureditev objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, nakup mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in ureditev hlevov, če se z isto vlogo uveljavlja podporo v povečanje kapacitet živinskih gnojil (nad minimalnimi zahtevami).

24. javni razpis je namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

!!!Na obeh razpisih je vložitev vlog možna do 26. 4. 2022.

Podpora 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov« je namenjena naložbam v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo v nekmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

!!!Razpis bo odprt do 1. 6. 2022.

 

POVEZAVI ZA REGISTRACIJO:

Predstavitvi 23. in 24. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva « v okviru PRP 2014 – 2020:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gi4NJwZTQwewpQJ2hdzO3A

Predstavitev 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov«:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0b55Da31SuWqn1Ba8EFYlQ

Vabilo v pdf obliki je na voljo TUKAJ.