Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju REJE DROBNICE za leto 2022

datum: 17.11.2022

Vključeni v ukrep dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2022 je potrebno opraviti do 15. decembra 2022!

V letu 2022 bo vsa usposabljanja za operacijo DŽ – drobnica izvedel Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Do 15. decembra 2022 bodo izvedena 3 usposabljanja, od tega eno v obliki klasičnega predavanja na lokaciji v Ljubljani in dve v obliki spletnih usposabljanj (na daljavo).

Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Usposabljanje zgolj s pošiljanjem gradiva na dom v letošnjem letu ne bo priznano!

Usposabljanj se lahko udeležijo:

- fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;

- zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ - drobnica, bo s strani KGZ Celje prejel pisno vabilo na usposabljanje, ki je dostopno tukaj .

Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja je obvezna predhodna prijava!

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

Datum

Ura

Način prijave na spletno usposabljanje:

24. novembra 2022

9:00

Upravičenci se na usposabljanja prijavite na spletni aplikaciji https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6  ali po telefonu 030 362 409 (Ana KNEZ) ali 030 304 169 (Nina Planinc) ali 030 304 177 (Tanja Potočnik) oz. preko e-pošte na ana.knez@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest.

1. decembra 2022

15:00

 

KLASIČNO USPOSABLJANJE  bo izvedeno:

Datum

Ura

Lokacija

7.decembra 2022

9:00

Ljubljana – Velika dvorana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 

Način prijave upravičencev za klasično usposabljanje: Upravičenci se na usposabljanja prijavite na spletni aplikaciji https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6  ali po telefonu 030 362 409 (Ana KNEZ) ali 030 304 169 (Nina Planinc) ali 030 304 177 (Tanja Potočnik) oz. preko e-pošte na ana.knez@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest.

Udeleženci klasičnih usposabljanj na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Udeleženci spletnih usposabljanj morate KMG-MID številko navesti že ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate že ob prijavi potrdilo delodajalca o zaposlitvi posredovati že ob prijavi po e-pošti na elektronski naslov: ana.knez@ce.kgzs.si

Potrdilo/izjava delodajalca za pravne osebe je dostopno tukaj.

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/dz_2022/navodila_zoom.pdf

 

ANKETA:

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Udeleženci spletnega usposabljanja preko naslednje povezave:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180:7:7849697644918::NO::P7_X_FORM_ID:87

uporabniško ime: udelezenecDZ1
geslo: drobnica
 

Navodilo za izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani«, sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

 

 

Gradivo za udeležence DŽ-Drobnica 2022  je dostopno tukaj (bo objavljeno v kratkem)

 

COVID - 19:

Klasično usposabljanje bo potekalo po veljavnih omejitvenih  pogojih in priporočilih za omejevanje širjenja bolezni Covid-19 na dan izvedbe usposabljanja

 

Najava terminov usposabljanj DŽ DROBNICA za leto 2022 na območju celotne Slovenije je dostopna na povezavi https://www.kgzs.si/dz2022

 

 

 

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ – drobnica

ZA LETO 2022

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

15 min

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali

Dr. Andreja Komprej

 

 

 

45 min

Možnosti uporabe digitalizacije pri paši drobnice v Sloveniji (nadzor z droni, nevidne ograje...)

Mag. Marjeta Ženko

 

 

 

30 min

Preprečevanje inbridinga in vpliv inbridinga na dobrobit drobnice

 

Dr. Andreja Komprej

 

 

 

15 min

Odmor

 

 

 

 

30 min

Problematika parazitov pri drobnici in smiselnost dvakratne izvedbe koprološke analize – spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše

Dr. Andrej Toplak

 

 

 

30 min

Načrtovanje hleva za drobnico – normativi za namestitev drobnice glede na etologijo in možnosti digitalizacije postopkov pri reji drobnice

Mag. Marjeta Ženko

 

 

 

30 min

Izvajanje višjih standardov dobrobiti živali kot priložnost za vključitev v sheme izbrane kakovosti

 

Dr. Andreja Komprej

prp-ekszrp-eivp-1