Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

  • Rojc Silva

    vodja oddelka II

    t: 05 395 42 60

    m: 041 766 362

    e:

  • Božič Silva

    tehnologinja II

    t: 05 305 41 09

    m: 041 740 045

    e:

  • Mrzlić Davor

    vodja oddelka III

    t: 05 395 43 03

    m: 031 602 337

    e:

  • Komel Erika

    tehnična sodelavka II

    t: 05 305 41 76

    m: 031 435 872

    e:

  • Juretič Vasja

    svetovalec specialist II - za sadjarstvo in oljkarstvo

    t: 05 335 12 09

    m: 041 779 255

    e:

  • Vrhovnik Irena

    svetovalka specialistka II - za sadjarstvo

    t: 05 631 04 78

    m: 031 323 190

    e:

  • mag. Vesel Viljanka

    višja sodelavka II

    t: 05 631 32 32

    m: 041 815 302

    e: