Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

5.300

vinogradniških gospodarstev

31

vinskih sort trenutno v trsnem izboru vinorodne dežele Primorska

6.483 ha

vinogradov v vinorodni deželi Primorska

70%

vseh slovenskih ekoloških vinogradov