Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Prestrukturiranje vinogradovgrozd

Obvezna dopolnitev Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov zaradi SPREMEMB


Vinogradniki, ki so lani (do 15.6.2018) oddali Vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov in bodo letos spomladi izvedli prestrukturiranje, ob tem pa spremeni lokacijo, sorto ali ureditev nasada (terasa/vertikala) glede na navedbe v vlogi, morajo o spremembi obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja  najkasneje do 31. MARCA 2019.