Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Črnobela pasma



črnobela pasma

Pri pasmi so možne številne variacije črne in bele barve in sicer od cisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeče - beli barvi.


Ženske živali so v poudarjenem mlečnem tipu, hitre rasti, velikega okvirja in z veliko sposobnostjo zauživanja krme. Moške živali imajo višino vihra navadno 155 cm in več in dosegajo telesno maso preko 1.100 kg.

Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka. Omišičenost živali te pasme govedi je v primerjavi z drugimi pasmami skromna, kar je posledica fiziološkega in tudi genetskega antagonizma med lastnostmi mlečnosti na eni in lastnostmi mesnatosti na drugi strani.

Pasma je poznana po veliki prireji mleka, veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki zmogljivosti rasti. Je dobro prilagodljiva pasma, saj jo redijo dejansko v vseh klimatskih razmerah in na vseh kontinentih. Odlično ima izražene večino telesnih lastnosti, ki so pomembne in potrebne za veliko prirejo mleka. So hitro rastne z dobrimi dnevnimi prirasti telesne mase. Tudi moške živali izražajo pripadnost leptosomnemu tipu govedi in so skromno omišičene. Prevladujejo živali z dobro pripetimi vimeni in korektno stojo. Odlikuje jih sposobnost prilagajanja na različne klimatske pogoje.