Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Šarolešarole Fidel Angus 4.6.2010 026

izvor: Francija usmeritev: meso višina vihra: krave (140 – 150 cm), biki (145 – 155 cm) telesna masa: krave (700 - 900 kg), biki (1.100 – 1.400 kg) barva: bela z rumenimi odtenki, parklji in rogovi svetli, dlaka je lahko rahlo nakodrana


rojstna masa (povprečje): ženske 43 kg, moški 49 kg

povprečni dnevni prirast od rojstva do odstavitve: 1.200 g

povprečni dnevni prirast v pitanju: 1.500 – 2.000 g

normalne telitve

debelejše kosti

dober materinski čut

velika zmogljivost in intenzivnost rasti

odlična klavna kakovost in kakovost mesa

izredna konzumacijska sposobnost

primeren tudi za pašo na skromnejših pašnikih