Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

OSKRBA REJNIH ŽIVALI Z VODO V OBDOBJIH VROČEGA VREMENASlika napajalisce Vir: http://odmev.zrc-sazu.si/planina

Poleg funkcij, ki so ključnega pomena za življenje, voda transportira toploto iz notranjosti telesa v zunanje dele, kjer je potem možna izguba vode kot kondukcija (prevajanje toplote v trdi snovi), konvekcija (prestop vode v tekočinah) ali radiacija (sevanje toplote). Živali se oskrbujejo z vodo preko hrane, ki jo zaužijejo, preko presnove (metabolizma) zaužite hrane in vode, ki jo žival popije. S strani rejca so pomembnejše nutritivne potrebe po vodi, to so potrebe, ki prihajajo od zunaj in ki jih mora priskrbeti rejec živali s hrano ali pitno vodo. (J. Žgajnar, 1990).


Kateri so možni načini preskrbe z vodo v hlevu in na paši, pa tudi o napajanju v varovalnih pasovih ob vodotokih in o napakah pri oskrbi z vodo v prispevku, ki je na voljo TUKAJ.