Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Dozorevanje oljk 2020

datum: 05.11.2020

Objavljamo rezultate 10. vzorčenja iz dne 1. 11. 2020.

Večina oljčnikov je že obranih. Tako je spremljanje dozorevanja potekalo samo še na štirih lokacijah za sorto Istrska belica, treh za Leccino in eni za sorto Maurino (na treh od teh lokacij smo plodove namenoma pustili, da lahko nadaljujemo s spremljanjem dozorevanja). V večini nasadov je primeren čas za obiranje, izjema so lahko le dobro naložena drevesa sorte Istrska belica z nepoškodovanimi plodovi. V nasadih, kjer je večja napadenost z oljčno muho, je potrebno plodove čim prej obrati. Oljevitosti v laboratorijski oljarni so še zmeraj nižje kot v preteklem letu.

Podatki za opazovane nasade:

Pri sorti Istrska belica (podatki za štiri nasadov od desetih) je oljevitost v laboratorijski oljarni večinoma še zmeraj nižja kot v lanskem letu in od večletnega povprečja. Trdota je padla in je nižja kot v letu 2019 in od večletnega povprečja.

Plodovi sorte Leccino (podatki za tri nasade od osmih) vsebujejo približno enako olja kot v letu 2019 in manj kot v povprečnem letu. Obarvanost (indeks zrelosti) je slabša kot v 2019 in povprečnem letu (najnižja v zadnjih sedmih let), trdota plodov pa je padla in je nekoliko nižja kot v letu 2019.

Plodovi sorte Maurino (podatki za nasad en nasad od dveh) še zmeraj vsebujejo manj olja kot v 2019 in povprečnem letu, obarvanost plodov je nižja kot v 2019 in povprečnem letu. Trdota je padla in je nižja kot v letu 2019 in kot v povprečnem letu.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo 

 

PREGLEDNICA S PODATKI DOZOREVANJA OLJK NA POSAMEZNIH LOKACIJAH JE NA VOLJO TUKAJ.

 


GRAFIČNI PRIKAZI:

 

ISTRSKA BELICA – Ronk 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Beneša 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Baredi 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA –  Sveti Peter 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Kromberk 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Šempeter 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Gradno 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Kozana 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Lama 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov


LECCINO – Ronk 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Beneša 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Baredi 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Sveti Peter 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Kromberk 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Šempeter 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

LECCINO – Gradno 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov


MAURINO – Baredi 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov

MAURINO – Purissima 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov


ISTRSKA BELICA – vse lokacije 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2018 in 2019
Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2018 in 2019

LECCINO – vse lokacije 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2018 in 2019
Indeks zrelosti pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2018 in 2019
Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem  2018 in 2019


ISTRSKA BELICA – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

LECCINO – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2020
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov


Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. V septembru začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm²).. Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - http://www.kmetijskizavod-ng.si/.

Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja in število presušenih plodov zaradi suše. V letošnjem letu smo začeli spremljati tudi bolj vidne poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ti podatki niso objavljeni, saj služijo za splošno spremljanje letine.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

Logotip_Javna služba za oljkarstvo»Rezultati so bili pridobljeni s finančno podporo in v okviru javne službe iz oljkarstva.«