Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj KOPOP 2020 preko spleta v živo (on-line) pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 26.11.2020

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, boste lahko zaradi razglašene epidemije COVID-19 letošnjo obvezo opravili na dva načina:
- ali z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala v živo na daljavo preko spleta
- ali s prejemom natisnjenih gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in/ali ogledom videoposnetka usposabljanja.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s priporočeno pošiljko prejel do konca novembra 2020 pisno VABILO za udeležbo na e-usposabljanje z objavljenimi termini usposabljanj. Poleg vabila bo priloženo  natisnjeno gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete.

Tisti, ki se ne boste odločili ali pa nimate možnosti spremljati usposabljanj preko spleta na daljavo se boste z vsebino usposabljanj za ukrep KOPOP seznanili sami.

Vabimo vas, da se udeležite enega od spodaj navedenih e-usposabljanj za ukrep KOPOP2020:

Datum

Ura začetka usposabljanja

10. december 2020

  9.00

15. december 2020

  9.00

15. december 2020

16.00

16. december 2020

  9.00

16. december 2020

16.00

 

V novembru 2020 smo že izvedli poizvedbo, koliko kmetij bi se udeležilo usposabljanj preko spleta na daljavo. Glede na zahteve javnega naročila za izvedbo rednih usposabljanj KOPOP2020 je sedaj predpisan natančen postopek prijave.

Za udeležbo na e-usposabljanju se je potrebno OBVEZNO predhodno TELEFONSKO prijaviti, kar storite tako, da:

 • pokličete na eno od spodaj navedenih telefonskih številk,
 • sporočite KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG),
 • naslov elektronske pošte,
 • številko mobilnega telefona ter
 • se dogovorite za termin
 • po prijavi boste na e-pošto prejeli potrditev uspešne prijave (v kolikor potrditve na dan prijave ne boste prejeli, nas prosim ponovno kontaktirajte)

Svetovalec bo preveril vaše podatke – KMG-MID številko, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnjega komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

Na elektronski naslov boste prejeli e-vabilo:

 • s potrditvijo datuma in ure e-usposabljanja, na katerega ste bili sprejeti,
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan e-usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje,
 • prejeli boste tudi navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na e-usposabljanju.

Po zaključku e-usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete. Poslali vam bomo tudi potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju.

Število udeležencev je na posameznem usposabljanju omejeno. V kolikor se odločite za e-usposabljanje, se čim prej prijavite.

Prijave bomo sprejemali

od ponedeljka 30.novembra 2020 do ponedeljka 7.decembra 2020

med 7:30 in 15:00 uro.

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru je ob prijavi potrebno navesti tudi dodatno KMG-MID številko ter posredovat POTRDILO/IZJAVO.

V primeru, da se boste e-usposabljanja udeležili v imenu pašne ali agrarne skupnosti, morate pred udeležbo po e-pošti posredovati IZJAVO predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo:

 • »IZJAVA predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo« (obrazec

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate pred udeležbo po e-pošti posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi:

 • »POTRDILO/IZJAVA delodajalca o zaposlitvi za pravne osebe« (obrazec
 • »POTRDILO/IZJAVA delodajalca o zaposlitvi za fizične osebe« (obrazec

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah:

Ajdovščina

05 367 10 70

Bilje

05 395 42 64

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

Dobrovo

05 395 95 31

Idrija

05 372 26 40

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

Koper

05 630 40 61

Postojna

05 720 04 30

  - pisarna v Pivki

05 757 01 40

Sežana

05 731 28 50

Tolmin

05 388 42 82

 

 

Druge kontaktne osebe:

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

Jože Vončina

05 335 12 32

 

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred navedeno uro pričetka usposabljanja, prijavite v aplikacijo ZOOM.

 

PROGRAM REDNEGA e-USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP ZA LETO 2020

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

60 min

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil; Analiza tal in gnojilni načrt; Obveznost uporabe storitve svetovanja; Obveznost označevanja vira sofinanciranja; Upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih postopkih; Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti in ukrep KOPOP)

Juretič Vasja

Čuk Jana

Valantič Širok Tanja

Prinčič Matjaž

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

Poženel Anka

Bolčič Jana

 

30 min

 • Ohranitveno kmetijstvo: dobre prakse

 

15 min

Odmor

 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

Mavrič Štrukelj Mojca

Valenčič Aleš

Bolčič Jana

Brdnik Majda

Črv Bogdan

Juretič Vasja

Poženel Anka

30 min

 • Ekosistemske storitve kmetijstva

 

30 min

 • Mejice in krajinske značilnosti

 

30 min

 • Ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu

 

 

Vsebina usposabljanj je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PRP