Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER

podukrep 19.2

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)/ LEADER prejemnik sredstev za operacijo Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

 

Partnerji v operaciji: Zavod Znanje Postojna, Občina Pivka, Občina Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj s.p.

Cilji operacije:

 • Izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,
 • spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oziroma skupne lastnine ter skrb zanjo,
 • ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino (tradicionalna znanja, vezana na kmetovanje),
 • razvoj novih produktov in s tem delovnih mest (npr. turistični ogledi primera dobre prakse, izvajanje interesne dejavnosti na šoli ipd).

Rezultati operacije:

 • Izvedbeni načrt ureditve UČP (2X) in sicer kot ureditev UČP na javnih površinah oziroma za javnost in primer ureditve UČP za namene izobraževalnih aktivnosti na zasebnih površinah,
 • Urejeni 3 UČP namen katerih bo pridelava užitnih rastlin, hkrati pa bodo služili kot učilnice v naravi za vse generacije,
 • 5 animacijskih delavnic za oblikovanje idejne zasnove UČP Pivka
 • 14 izvedenih strokovnih delavnic za zainteresirano javnost
 • kmetijski krožek na dveh osnovnih šolah,
 • 250 udeležencev delavnic,
 • 10 x objava v medijih
 • 1 potujoča razstava
 • 1 predstavitev na javnem dogodku

 

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

 

 

 • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni