Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2023Slika oljka

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2023


 

Rezultati 14. september

Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 27. in 28. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Šempeter, Kromberk in Gornje Cerovo, sorto 'Istrska Belica' dodatno še v Kozani, Gradnu in na Bivju – Lama. Sorto 'Maurino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter.
 

 

'Istrska Belica': Trdota plodov te sorte je bila pri zadnjem vzorčenju v povprečju (vse lokacije) veliko višja kot v letu 2022 in nekoliko višja kot v dolgoletnem povprečju, oljevitost v laboratorijski oljarni pa v povprečju (vse lokacije) nižja kot v zadnjih dveh letih in nižja kot v dolgoletnem povprečju.  
 

'Leccino': Plodovi te sorte so še zmeraj malo obarvani, trdota plodov je v povprečju (vse lokacije) višja kot v letu 2022, pri zadnjem vzorčenju pa približno enaka dolgoletnemu povprečju. Oljevitost v laboratorijski oljarni je v povprečju (vse lokacije) nižja kot v zadnjih dveh letih in nekoliko nižja od dolgoletnega povprečja.
 

'Maurino': Plodovi te sorte so še zmeraj malo obarvani, trdota plodov pa je na obeh lokacijah (Baredi, Purissima) približno enaka dolgoletnemu povprečju, na lokaciji Purissima tudi enaka kot v letu 2022, na lokaciji Baredi pa višja kot v letu 2022. Tudi oljevitost je na obeh lokacijah približno  enaka dolgoletnemu povprečju. Na lokaciji Baredi je bila pri zadnjem vzorčenju nekoliko nižja, na lokaciji Purissima pa nekoliko višja kot v letu 2022.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,

vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

 


»Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«
Logotip_Javna služba za oljkarstvo