Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2023Slika oljka

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2023


 

Rezultati 25. oktober

Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 27. in 28. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Šempeter, Kromberk in Gornje Cerovo, sorto 'Istrska Belica' dodatno še v Kozani, Gradnu in na Bivju – Lama. Sorto 'Maurino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter. Sorta 'Istrska Belica' je že obrana na petih opazovanih lokacijah, sorta 'Leccino' in sorta 'Maurino pa na treh, zato smo tam zaključili z vzorčenjem. Zaradi padavin v zadnjem  obdobju je oljevitost padla, plodovi napadeni z oljčno muho pa so začeli gniti.
 

'Istrska Belica': Trdota plodov te sorte je bila pri zadnjem vzorčenju v povprečju (vse lokacije) še zmeraj višja kot v letu 2022 in kot v dolgoletnem povprečju, oljevitost v laboratorijski oljarni pa je bila v povprečju (vse lokacije) precej nižja kot v prejšnjem letu in kot v dolgoletnem povprečju, saj je v zadnjem obdobju močno padla – razlog so najbrž padavine v zadnjem obdobju.
 

'Leccino': Indeks zrelosti, ki ga določamo na podlagi obarvanosti povrhnjice in mesa, je bil pri zadnjem vzorčenju približno enak kot v letu 2022 in nižji kot običajno v tem obdobju. Trdota plodov je enaka kot običajno in nekoliko višja kot v letu 2022 ter hitro pada, oljevitost v laboratorijski oljarni, ki je v zadnjem obdobju padla, pa je v povprečju (vse lokacije) približno enaka kot v lanskem letu in nižja kot v dolgoletnem povprečju.
 

'Maurino': Na Purissimi pa so bili pri zadnjem vzorčenju plodovi nekoliko bolj obarvani kot v običajnem letu, vendar veliko bolj obarvani kot v letu 2022. Trdota plodov je tudi pri zadnjem vzorčenju izrazito padla in je nižja kot v letu 2022 in v povprečnem letu, prav tako pa tudi oljevitost.
 

Na številnih lokacijah je močno prisotna oljčna muha, zato na takih lokacijah svetujemo, da oljke čim prej oberete. Tudi zaradi razmer v poletnem času (veliko padavin) in padavin v zadnjem obdobju je za doseganje primerne kakovosti potrebno zgodnejše obiranje kot običajno.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,

vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

 


»Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«
Logotip_Javna služba za oljkarstvo